Friday, 17 March 2017
ആരാണു ശരി എന്ന ചോദ്യത്തിനു,
ചോദിക്കുന്നയാൾ ശരിയാണോ എന്ന മറു ചോദ്യം.
എന്റെ ചോദ്യത്തിനു ഉത്തരമാണു വേണ്ടതു,
എന്നതിനു വീണ്ടും അതുതന്നെ മറുപടി,
ചോദിക്കുന്നയാൾ ശരിയാണോ.?

അതിൽ നിന്നും എനിക്കൊന്നു മനസ്സിലായി,
ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപേ ശരിയാകേണ്ടതു "ഞാനും നീയുമാണ്......"

No comments:

Post a Comment